Galerie Miro

Galerie miro Trebbia

DALINEUM   FOTOGALERIE   NÁZORY OSOBNOSTÍ   TISKOVÉ OHLASY

 

„Pan Libeskind nepochybně patří k naprosté špičce světových architektů a pravda je také, že v Praze zatím nemá obtisk své profesionální geniality. Pro mě, jako pro pražského primátora, to je výzva. Je to projekt s jedinečnými a ve světě ještě nevídanými detaily. Je to šance konfrontovat staré, nové, minulé a budoucí. Pokud se tento projekt podaří dotáhnout do konce, tak bude významným přínosem architektury v historickém centru Prahy. Proto si myslím, že prostě není možné, aby město Praha od začátku nebylo součástí jaksi debat, diskusí a hledání optimální podoby. Mohu přislíbit, že Praha nepochybně bude jedním z hlavním aktérů.“

MUDr. PAVEL BÉM, primátor hlavního města Prahy, na setkání s Danielem Libeskindem

 

Mimořádné kulturní stavby mimořádných architektů samy o sobě představují exponát, který vybízí k shlédnutí i veřejnost, která mnohdy netuší, co obsahuje expozice. Pro tento fenomén se v posledních letech vžil termín „efekt Bilbao“. Neobyčejný objekt muzea v Bilbao od architekta Franka Gehryho, který láká ročně nejenom miliony návštěvníků z celého světa, především zásadně změnil život tohoto španělského města.
Výjimečný projekt „Paláce umění Dalineum“ od architekta Daniela Libeskinda patří do stejné kategorie. Praha by neměla zahodit šanci rozšířit svoje mimořádné architektonicko-kulturní zázemí o další nadčasové dílo mezinárodního významu.

MIREK TOPOLÁNEK, předseda vlády České republiky a předseda Občanské demokratické strany

 

Moderní architektura v naší metropoli spojená s kulturní funkcí – co víc si město od soukromého investora může přát. Lze tuto skvělou věc jen podpořit. Pražské paláce mají svoji historii a nejsou to jen paláce historické. Paláce v Praze znovu vyrůstají. Moderní palác umění Dalineum může být důkazem!

Ing. JAN BÜRGERMEISTER, poslanec Parlamentu ČR a bývalý náměstek primátora hlavního města Prahy

 

Jen velcí muži si dávají velké cíle. Dalineum bude synergií imaginace velkého umělce, ducha velkého architekta i houževnatosti iniciátora projektu. Při citlivém zasazení do genia loci naší metropole bude magické kouzlo stověžaté Prahy obohaceno o další úžasnou dimenzi. Jako spojnice mezi bohatou historií, inspirativní současností a moderní budoucností si to matka měst i celá naše země rozhodně zaslouží.

Ing. PETR BRATSKÝ, poslanec Parlamentu České republiky, člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

Projekt odvážné a elegantní stavby s navrženou programovou náplní může přinést nový rozměr do kulturní mapy Prahy i střední Evropy, zvláště podaří-li se nalézt vhodné umístění ve vazbě na pražskou, architektonickou historii a současnost. Záměr na vybudování paláce umění si zaslouží, aby byl dále rozpracován a aby se v široké diskusi mezi odbornou i občanskou veřejností nalezlo optimální řešení díla, které milovníkům umění umožní nové zážitky.

JIŘÍ PAROUBEK, předseda vlády České republiky (2005 – 2006)

 

Vážený pane, beru na vědomí Vaši informaci o připravovaném projektu DALÍ HOUSE PRAGUE v hlavním městě České republiky Praze, vítám tuto soukromou iniciativu a sděluji Vám, že pokud se tento projekt uskuteční, převezmu nad jeho realizací čestnou záštitu.

PAVEL DOSTÁL (1943 – 2005), ministr kultury České republiky (2002 – 2005)

 

S potěšením jsem prostudoval nesmírně odvážný a jedinečný projekt „Paláce umění Dalineum“. Domnívám se, že hlavní město Praha a celá naše země v „paláci“ získají novou výjimečnou dominantu, která se stane součástí Prahy 21. století a dalším přirozeným centrem kulturního dění.

VÍTĚZSLAV JANDÁK, ministr kultury České republiky (2005 – 2006) 

 

 Vážený pane řediteli, s potěšením vítám informaci o novém projektu Galerie MIRO „Palác umění Dalineum“, jehož realizaci si Praha jako významné kulturní centrum Evropy určitě zaslouží. Vaši iniciativu vítám nejen proto, že v Praze doposud takto koncipované centrum kultury a umění chybělo, ale i proto, že se stane jejím významným turistickým lákadlem. Velmi tuto myšlenku podporuji a přeji mnoho úspěchů při její realizaci.

Mgr. RADKO MARTÍNEK, ministr pro místní rozvoj České republiky (2005 – 2006)

 

Návrh architekta Libeskinda je umělecké dílo. Jako s takovým se s ním musí citlivě zacházet – najít mu takové místo, na kterém bude zářit jako klenot a ne působit jako křivé zrcadlo. Domnívám se, že místo v Praze se pro něj nakonec najde. Je třeba ale stavbu zasadit do kontextu města.

VLADIMÍR VIHAN, starosta Městské části Praha 1 (2002 – 2006)

 

„Jsme z takové látky, jaké jsou naše sny a naše malé bytí obklopuje snění…“
Tento citát od M. Simmela mě napadl, když jsem se seznámil s Libeskindovým projektem Paláce umění pro Prahu. Jsem 100% přesvědčen o tom, že realizace tohoto nápadu ve značné míře přispěje k ještě větší popularizaci Prahy a kulturního potenciálu ducha českého národa ve světě. Držím palce!

Mgr. MILOŠ JARO, diplomat, ředitel Českého domu v Moskvě

 

Vážený a milý pane Smoláku, konáte velké dílo významné pro celý český národ a máte moji 100% podporu.

VLADIMÍR PÁRAL, spisovatel

 

Rozhodně jsem pro realizaci projektu „Palác umění Dalineum“, který bude znamenat značné architektonické obohacení Prahy už mimo jiné proto, že ne všechny stavby postavené v posledních patnácti letech byly z urbanistického hlediska pro historickou Prahu vždy přínosem. Přeji Vám hodně úspěchů při přípravě až po dokončení celého projektu.

Mgr. JAROSLAV VOCELKA, ředitel Státní opery Praha

 

Říkám – klobouk dolů. Je to úžasná stavba, která do Prahy určitě patří. Je česky odvážná a světově jedinečná. Přeji Vám hodně úspěchů (a věřím, že najdete i pěkné české jméno)!

Mgr. JIŘÍ JANEČEK, generální ředitel České televize

 

„Tají se mi dech nad velkorysou smělostí projektu… Kéž Vaše odvaha a vize najdou své naplnění!“
S obdivem Váš Jiří Bělohlávek

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK, zakladatel a šéfdirigent Pražské komorní filharmonie a šéfdirigent BBC Symphonic Orchestra

 

Projekt „Palác umění Dalineum“ bude znamenat další obohacení historické Prahy a jeho realizace architektem Danielem Libeskindem bude z odstupu určitě hodnocena jako významný čin srovnatelný s přínosem Petra Parléře a K. I. Dienzenhofera k panoramatu naší matky měst Prahy. Bude-li ovšem umístěn na nábřeží při ústí Revoluční ulice!

FRANTIŠEK DVOŘÁK, profesor Karlovy univerzity v Praze

 

Skvělá stavba! Praha jako kulturní centrum střední Evropy si tento projekt zaslouží. Jednoznačně to podporuji.

JOSKA SKALNÍK, výtvarník

 

Vážený pane Miro, s velkým nadšením podporuji tak úžasný projekt výstavby nového Paláce umění v Praze. Nepochybně tato světová stavba přispěje našemu národu k nové dimenzi komunikace a propojení se světem.

BLANKA MATRAGI, módní návrhářka

 

Dopadne-li všechno dobře, mohl by být palác Dalineum nejen skvělým architektonickým obohacením Prahy, ale i důležitým duchovním centrem.

VÁCLAV HAVEL, exprezident ČR a dramatik

 

Obdivuhodná myšlenka, jejíž realizace patří do dvacátého prvního století. Pro paměť generací minulých, ale také nabízí místo pro tvůrčí možnosti generací budoucích. Věřím v uskutečnění.

JIŘÍ SRNEC, zakladatel Černého divadla

 

Mnozí si nad tím projektem ťukají na čelo, jiní mávnou rukou, další utrousí pár pomluv – ale muž s duší snílka neochvějně kráčí dál, aby se Praha, my všichni – i ti, kteří se nyní posmívají – mohla opět pyšnit něčím mimořádným. Dalineum je cesta, na níž se tříbí charaktery. A na jejím konci stojí chrám, který bude hostit ty, kteří umění, kulturu, stále považují za nejdůležitější součást lidského života. Kéž by takových snílků bylo víc! Díky, pane doktore Smoláku!

PhDr. ILJA ŠMÍD, ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

 

Tento projekt bude, jak je naším „národním sportem“, velmi kontroverzním. Navzdory pochybovačům a zatracovačům se ale prosadí. Jsem přesvědčen, že je skvělý a hlavně potřebný. Přeji Vám pevné nervy. O vaší energii vím své!

KAREL KOBOSIL, designér, ředitel Design centra ČR

 

S potěšením jsem přijal zprávu, že Vaší soukromou iniciativou vznikne v hlavním městě Praze stavba významného světového architekta, která bude sloužit výhradně kulturním účelům. Mám-li vyjádřit svůj názor na Palác umění Dalineum, soudím, že jeho architekt „uskutečnil“ kvadraturu kruhu. Stavba Daniela Libeskinda má velkou příležitost stát se „mandalou“ na mentální mapě města. Pokud se naplní mé očekávání a stavba bude optimálně začleněna do městského urbanismu, vznikne v rámci historického městského souboru kultivované centrum otevřené početným uměleckým aktivitám.

JAN KNĚŽÍNEK, ředitel odboru památkové péče, Magistrát hlavního města Prahy

 

Velmi mě nadchl a potěšil Váš nápad, pane Miro, shromáždit v chrámu umění i pohyblivé obrázky. Filmový a malovaný obraz se již více než sto let vzájemně ovlivňují a inspirují. Salvador Dalí, jehož jméno Váš palác nese, vytvořil několik surrealistických filmů (např. Andaluský pes a Zlatý věk), díky kterým pronikla poezie a malířské vidění světa i do filmu. … Po letech rivality a vzájemného působení je zakotvení filmu po boku mistrů výtvarného umění v Dalineu mimořádným počinem.

JURAJ JAKUBISKO, filmový režisér

 

Umění potřebujeme k životu jako vzduch. V paláci Dalineum, jehož realizaci jednoznačně podporuji, jej bude dostatek. Vážený pane Smoláku, věřím, že se Vaše smělost, Vaše vizionářství a fantazie Daniela Libeskinda jako rozevřená dlaň dotkne každého z nás. Dotkne se i těch, kteří se teprve narodí, vždyť budoucnost je vždy obrazem přítomnosti.

HEDA BARTÍKOVÁ, spisovatelka

 

Milý Miro, gratuluji Ti k myšlence a k projektu uskutečnit „Palác umění Dalineum“ – je to absolutně dokonalý nápad pro českou kulturu. Líbí se mi, že kromě výtvarného umění myslíš i na hudební žánr – realizace koncertního a operního sálu. Je to obrovská příležitost pro současné i budoucí generace v českém umění. S velkým obdivem podporuji tento projekt.

Kammersängerin GABRIELA BEŇAČKOVÁ, operní pěvkyně

 

 Vážený pane Smoláku, tají se mi dech nad velkorysostí projektu, ale i jeho architektonickou krásou. Moc bych přál Praze, nám všem, ale i Vám osobně, aby se tato krásná myšlenka brzy stala realitou.

PETR POLÍVKA, bývalý ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

 

Pokud se největší soukromá sbírka děl Salvadora Dalího skutečně přestěhuje do Prahy a bude umístěna v Paláci od architekta Daniela Libeskinda, získáme tak další přitažlivou kulturní pamětihodnost světového významu. Jsem přesvědčen, že si Praha takovýto futuristický projekt může dovolit jako protiváhu mnohačetným architektonickým historickým skvostům.

KAREL GOTT, zpěvák

 

Vážený pane Smoláku, gratuluji Vám k tomuto báječnému nápadu, ale také – a to hlavně – Vám přeji hodně štěstí a silné nervy k uskutečňování tohoto krásného projektu. Mám s tím sama dosti zkušeností, které jste jistě v novinách sledoval… Ale také vím, že když člověk něco skutečně chce a pustí se do projektu s odvahou a s plným nasazením sil, že mu andělé pomáhají a on musí zvítězit. I s tím mám určité zkušenosti…
Gratuluji Vám tedy k Vaší odvaze se do tak sice krásného, ale bezpochyby obtížného projektu pustit a tím více Vám přeji velmi upřímně a srdečně, abyste nebyl zklamán a abychom se mohli těšit z dalšího musea, které se stane bez pochyby chloubou naší krásné Prahy.

MEDA MLÁDKOVÁ, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa

 

Vážený pane Smoláku, s radostí podporuji Váš projekt Dalinea v Praze, neboť slibuje obohacení našeho magického města novým stavebním artefaktem, navíc od výjimečného architekta Daniela Libeskinda. Jsem též zastáncem umístění objektu na nábřeží při ústí Revoluční ulice, neboť městu tímto směrem chybí dominanta.

Akad. arch. DANIEL DVOŘÁK, bývalý ředitel Národního divadla (2002 – 2006) v Praze a ředitel Národního divadla v Brně

 

 Každé krásné a kulturní město má své dominanty, stánky umění a kultury, které z nich dělají světovou metropoli. Dalineum se stálou expozicí děl Salvadora Dalího a českého surrealismu je velkou výzvou a šancí pro Prahu, která tím získá další klenot ke své kráse a jedinečnosti. Přeji Vám, pane doktore Smoláku, hodně zdaru a síly.

LEOŠ SVÁROVSKÝ, dirigent

 

Vážený pane doktore, obdivuji Vaše úsilí a vůli s jakou jste se pustil do projektu výstavby nového muzea v Praze na Starém Městě. Jako architekt bych Vám chtěl doporučit umístit budovu navrženou Danielem Libeskindem vedle magistrály na místě zbouraného nádraží Těšnov, o kterém se říkalo, že bylo nejkrásnějším ve Střední Evropě. Možná, že by Praha konečně zacelila tuto svou „ránu“ a navíc měřítko současné okolní zástavby je pro Váš projekt příznivější. Vyjadřuji Vám tímto svoji osobní podporu.

Ing. arch. OLEG HAMAN, předseda Obce architektů ČR

 

Architektonické projekty často rozvíjejí fantazii současníků, aby uspokojily potřeby těch, kteří se teprve narodí. Jsou proto výpovědí o době svého vzniku a schopnostech společnosti. Přeji tomuto odvážnému projektu, aby jej lidé vzali za svůj – za součást vývoje a historie Prahy.

JUDr. VOJTĚCH FILIP, předseda KSČM

 

Jedná se bezpochyby o velkolepý projekt, který může obohatit nejen vzhled našeho hlavního města, ale také díky zamýšlenému využití objektu i duchovní život celé země. Jen málo nových staveb by mělo takovou šanci stát se rovnocennými partnery již vzniklých architektonických skvostů, jakou bude mít palác umění architekta Daniela Libeskinda.

JAN BŘEZINA, poslanec Evropského parlamentu

 

 Spojení jmen Dalí – Libeskind bych označil za vznik nového klenotu. Byl bych nesmírně vděčný, šťastný a hrdý, kdyby se sídlem tohoto klenotu v budoucnosti stala skutečně Praha – magické město daliovského surrealistického mysticismu a architektonického mistrovství pro které je toto město vděčným domovem. Vkládám do tohoto projektu jednu naději a sice, že nezvítězí pražské kondelíkovství (tak jako mnohokrát v historii), bojící se velkoleposti a světovosti a Dalineum bude dotaženo do konce.

Mgr. MARTIN ŠTĚPÁNEK, ministr kultury České republiky (2005 – 2006)

 

Praha je matkou měst, historický klenot nesoucí také stopy nedávné minulosti i současná… bývalé město královské a císařské. Je třeba z celého srdce poděkovat Dr. Smolákovi, jenž se usiluje Praze dát architektonický skvost – chrám umění „ Palác Dalineum“ od nejpřednějšího architekta na světě, původem z Polska, D. Libeskinda. Praha si tento umělecký gigantický duchovní rozměr neskonale zaslouží.

JAN HAJDA, předseda Sdružení českých grafi ků „ František Kupka“