Galerie Miro

Galerie miro Trebbia

PORADENSTVÍ    KLUB GALERIE MIRO   GRAFICKÉ STUDIO   RÁMOVÁNÍ

 

Statut Klubu Galerie MIRO

1. Klub Galerie MIRO je volné sdružení příznivců umění a přátel Galerie MIRO.
2.Klub Galerie MIRO se zřizuje za účelem rozšíření distribuce Obrazové poukázky miro, abychom mohli intenzivněji přispívat na humanitární a kulturní účely v České republice.
3. Klub Galerie MIRO v České republice zaštiťuje a výhody z členství plynoucí členům garantuje Galerie MIRO v kostele sv. Rocha, kterou provozuje MIRO, k.s., Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5, IČO 49709216, DIČ CZ49709216. MIRO, k.s. je registrována u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl A, vložka 8870, den zápisu: 31. března 1994.
4. Členem Klubu Galerie MIRO se stává každý, kdo vyplní přihlášku, odešle ji na adresu Galerie MIRO a zaplatí roční členský příspěvek.
5. Galerie MIRO se veřejně zavazuje, že po zaplacení ročního členského příspěvku každá členka/každý člen bezplatně obdrží od Galerie MIRO nejpozději do čtyř týdnů:

• OBRAZOVOU POUKÁZKOU v hodnotě 890,- Kč, na základě které si členka/člen klubu bezplatně vybere jednu ze 40 obrazových reprodukcí. Vybranou reprodukci zašle Galerie MIRO člence/členovi klubu poštou na své náklady. Současně členka/člen klubu automaticky přispívá 10,- Kč na humanitární účely. Tuto částku Galerie MIRO odvádí z každé prodané/distribuované obrazové poukázky. Doposud od vzniku obrazové poukázky v roce 2000 Galerie MIRO přispěla na humanitární účely částkou 1.500.000,- Kč.

• Zvláštní kartu na 20% slevu do restaurace „KLÁŠTERNÍ PIVOVAR“ v bezprostřední blízkosti Galerie MIRO v kostele sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera. Držitel této karty včetně doprovodu (počet osob není omezen) je oprávněn kdykoliv a bez omezení využívat 20% slevu ze smluvních cen za jídlo a nápoje bez omezení.

 

• CERTIFIKÁT o členství v Klubu Galerie MIRO

 

• Členskou kartu klubu s členským číslem, na základě které má člen klubu nárok na:

– VSTUP ZDARMA na všechny výstavy v Galerii MIRO v Praze po dobu jedného roku – zasílání pozvánek na vernisáže během jedného roku

– 30% slevu při nákupu dalších obrazových poukázek, knižních publikací, videokazet a CD vydávaných Galerií MIRO

– 30% slevu při placení startovného na MIROTON – BĚHEM ZA UMĚNÍM

– Pro předložení karty Sphere získáte slevy 5 – 50 % v širokém spektru oborů. Kartu Sphere můžete uplatnit na víc jak 10 000 místech v ČR a SR. Prodejny jsou označené samolepkou s logem Sphere. Všechny provozovny, kde lze slevy uplatnit najdete na www.sphere.cz

 

6. Roční členský příspěvek ve výši 1000,- Kč garantuje členství a výše uvedené výhody z toho plynoucí po dobu jedného roku.
7. Členství v Klubu Galerie MIRO na další rok/roky se neprodlužuje automaticky, ale až po uhrazení členského příspěvku na účet Galerie MIRO. Stávající členové klubu novou přihlášku nevyplňují. Galerie MIRO jim včas zašle podklady k uhrazení členského příspěvku a seznam členských výhod/statut pro následující rok. Platnost členské karty stávajících členů klubu se automaticky prodlužuje po uhrazení členského příspěvku další rok.

V Praze dne 1. leden 2018

 

Přihlášku do klubu Galerie MIRO si můžete stáhnout zde.