Galerie Miro

Galerie miro Trebbia

André Masson – Grafické dílo

 

1. 10. – 16. 11. 2008   

 

Současná výstava v Galerii MIRO v Praze představuje grafická díla klasika moderního umění André Massona (1896 – 1987). Masson se narodil v roce 1896 v Balagny. Studoval na Akademii výtvarných umění v Bruselu a od roku 1912 v Paříži umění fresky na Škole výtvarných umění. Malířství se začal věnovat roku 1922. Zpočátku byl ovlivněn kubismem a jeho první nové malířské dílo „Čtyři živly“ vzniklo v roce 1923. Na podzim roku 1925 a na jaře roku následujícího se zúčastnil výstav pařížské skupiny surrealistů spolu s Arpem, Chiricem, Maxem Ernstem, Kleem, Miróem, Picassem, Man Rayem, Duchampem a Picabiem. Zejména do roku 1929 uplatňoval ve své tvorbě tzv. „rytmický automatismus“. Tento pojem znamená zobrazení náhodných, halucinačních představ bez kontroly rozumu, nazývané někdy „gestické umění“ (z volné ruky). Jde především o nervózní, chaotické křivky a linie, které se někdy nazývají „automatické psaní“. Německá historička umění Karin Thomasová hovoří o tzv. „bleskové kresbě“. Základ estetiky André Massona tvoří inspirace z přírody a rytmické procesy vzniku tvarů z chaosu, vnímá také kosmické procesy a hmotu ve stavu vznikání a rozpadu. Nejčastěji používá tlumené hnědé a zelené barvy. Tyto hodnoty nalézá zejména ve španělské krajině – v Andalusii a Katalánsku. Zajímá se o život hmyzu, ale také o býčí zápasy. Od roku 1941 pokračoval ve své tvorbě na ostrově Martinique a do konce války žil v Severní Americe, která ho nadchla zejména mytologií indiánů. Po válce v roce 1947 se vrátil do Francie a usadil se v Aix-en-Provence, kde ho opět zaujala krajina a zejména krása dramatických živlů. Jeho litografie, kresby a malby zachovávají svůj impulsivní charakter uvolněného toku představ v zobrazení proměn hmoty a figury pomocí vlnivých linií. Dále se v jeho dílech často setkáváme s erotickou tématikou. Jde ovšem pouze o symbolickou podobu, která měla navíc v době počátku Masonovy tvorby kubistické tvarosloví. To transformuje lidskou bytost do zvláštních forem odmítajících perspektivu. Masson již zobrazil cudnou erotiku ve svém díle „Zápasy ryb“, kde ho zaujaly konflikty mužství. Také v erotických kompozicích s více figurami, například v cyklu „Sexuální mytologie“, klade důraz na proměny citů a vášní v drsně nutkavé erotické pudy, kde neschází ani krev. Má na zřeteli potlačované pocity, prožitky erotiky bez zábran nebo rituální erotické násilí. Opět se setkáváme s „automatickými představami“ volně plynoucími ze snů. Litografické techniky umožňují další postupy, mj. využívání plošné barevnosti ve vztahu kresby k pozadí. Současná výstava grafik v Galerii MIRO se skládá ze čtyř cyklů: Erotická země (Terre Érotique), Erotická kresba (Dessin Érotique), Zlatý osel (L`âne D`or) a Sexuální mytologie (Sexualité mythologique). Přibližuje nám Massonova díla, která jsou blízká jeho ilustracím. Důvodem je fakt, že knižní ilustrace tvoří neodlučitelnou součást autorova umění. John Newman člen Evropské unie umění