Galerie Miro

Galerie miro Trebbia

BIOGRAFIE

ZDENĚK ŠORF (*1965) se prosadil nejen v domácím kulturním prostředí, ale také daleko ve světě, například v USA, kde delší dobu pobýval a kam se rád vrací. Z hlediska vývoje moderního umění je jeho malba nejčastěji zařazována do stylu nové figurace, která hojně využívá grotesky. Tématická škála obrazů je široká. Malíř si často vybírá přírodní náměty – krajiny, celistvé motivy přírodních jevů – ovoce, stromy, krajiny, kameny, zvířata aj. a miluje velké rozměry pláten. Tím překračuje tradiční formy a míří do architektury. Často používá písmo v obraze, což je styl tzv. lettrismu. Miluje estetiku surrealismu, což se mj. projevuje v obrazech zvířat s lidskými rysy atd. Tím dosahuje alegorických hodnot, někdy až pohádkového rázu. Kriticky reaguje na etické problémy civilizace a chce zdůraznit zlidštění prostředí života.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Šorf (*1965)

Akcie ve větru, 2011

olej na plátně

170 x 140 cm

Cena na vyžádání