Galerie Miro

Galerie miro Trebbia

BIOGRAFIE

JIŘÍ KORNATOVSKÝ (*1952) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, vyučoval malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zpočátku se inspiruje literaturou a poezií, vybírá si zvláštní tvary. Až posléze setrvává u organických symbolů vejčitého tvaru. Kreslí například grafitem komorní i monumentální kompozice založené na kontrastu tmavé a světlé barvy. Dominantní je umělecká modelace tvarů. Od 90. let vypracovává „stigmo-grafické soustavy“ s použitím rastru. Je zastoupen v Národní galerii v Praze a mnoha dalších sbírkách.

 

 

Jiří Kornatovský (*1952)

Imaginace lidské duše, 2011 / 12

mastný uhel na plátně, 143 x 430 cm

Cena na vyžádání