Galerie Miro

Galerie miro Trebbia

BIOGRAFIE

JIŘÍ KORNATOVSKÝ (*1952) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, vyučoval malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zpočátku se inspiruje literaturou a poezií, vybírá si zvláštní tvary. Až posléze setrvává u organických symbolů vejčitého tvaru. Kreslí například grafitem komorní i monumentální kompozice založené na kontrastu tmavé a světlé barvy. Dominantní je umělecká modelace tvarů. Od 90. let vypracovává „stigmo-grafické soustavy“ s použitím rastru. Je zastoupen v Národní galerii v Praze a mnoha dalších sbírkách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Kornatovský (*1952)

Meditace, 2008

kombinovaná technika na plátně

195 x 215 cm

Cena na vyžádání