Galerie Miro

Galerie miro Trebbia

RENÉ WIRTHS (*1967)

14. 11. 2013 – 17. 12. 2013, pro velký úspěch prodlouženo do 19. 1. 2014

 

ceny obrazů na vyžádání v Galerii MIRO

KATALOG K VÝSTAVĚ NALEZNETE ZDE 

 

   

Kytice, 2013
olej na plátně

200 x 200 cm

Teniska, 2013

olej na plátně
80 x 250 cm

Košík na chléb, 2013
olej na plátně
200 x 200 cm 

     
   

Lebka, 2013

olej na plátně
100 x 240 cm

Motýl, 2009/13
olej na plátně
100 x 115 cm 

Houska, 2009/13
olej na plátně
70 x 120 cm

     
     

Jablko, 2013
olej na plátně
80 x 80 cm

Lesní roh, 2012
olej na plátně
180 x 290 cm

 

 

 

Pro svoji první samostatnou výstavu v Praze si německý malíř René Wirths vybral téma PODZIM. Zatímco LÉTO je ročním obdobím otevírání, kdy všechno kvete, svítí slunce, je teplo a v přírodě dochází k nejvyššímu vrcholu její aktivity, PODZIM je časem sklizně, vinobraní, pestrobarevného, ale odumírajícího listí, loučení, rychle ubíhajícího času, melancholie a zastavení se. U této výstavy však nejde primárně o tyto věci. Malíři René Wirthsovi jde o předmět a o pohled na tento předmět. Odpovídá to povaze tohoto malíře, ukázat přesně, co je co. Nezáleží na tom, zda se jedná o kytici květů, housku nebo jablko. Na začátku jsou proto člověku, který si díla prohlíží, předkládány více méně obvyklé každodenní věci v jejich individuální celistvosti: Jablko, košík na chleba, houska, květy, teniska, motýl, lebka. To, že tyto obrazy následně přesahují samotné zobrazení předmětů, znamená, že mohou být vnímány nejen jednoznačně, ale též mnohoznačně a vyprávět tak příběh PODZIMU, jež může divák nalézt právě na této výstavě. Co dělá umění Reného Wirthse tak zvláštním? Podívejme se nejdříve na pracovní metodu umělce. Nanáší barvu štětcem přímo na plátno a nepoužívá žádné další nástroje, ani fotografie ani diapozitivy, ani žádná jiná média. Wirths není tradicionalista, nemá nic proti novým médiím ani moderní technice. Jeho umělecký zájem však jednoznačně upřednostňuje svět, který je kolem něho. A tento svět se skládá zpravidla z předmětů, se kterými se denně setkáváme. „Je naprosto zřejmé vidět svět, a to co je kolem mne, jako inspiraci. Tyto věci mi otevírají svět. Často chodím po světe s cílem nalézt dobrý motiv, jež bych ztvárnil. Ale svou roli zde hraje mnoho faktorů…“ Tyto věci jsou malovány do nejmenšího detailu precizní malířskou technikou na bílé plátno. Velikost plátna závisí na rozměru předmětu, je však vždy několikrát větší než předmět samotný, takže obraz působí jako metafora skutečného předmětu. Na otázku ohledně možných vzorů pro svoji práci Wirths říká: „Samozřejmě byl pro naši generaci vzorem Gerhard Richter, ale mně je mnohem blíž než Richter, Franz Gertsch. Tento klid, tento stoický klid, kterým jednoduše prezentuje svoje umění, považuji za vynikající. Koho jsem si také vždy vážil, byl Magritte. Z pohledu historie umění patřím k tradici Nové věcnosti a ještě dále zpátky, takže bych řekl: Dürer. Tedy severské, v každém případě ne italské…!“ V téměř všech obrazech je rovněž – někdy více, někdy méně skrytě – zahrnuta reflexe okna ateliéru, protože umělec vychází pouze z originálního předmětu jako modelu. Tento fenomén připomíná zátiší holandských 

a vlámských malířů ze 17. století, kde na sklence s vínem není zobrazena pouze reflexe světla, ale také okolní místnost. U Wirthse jsou jen minimální odkazy na okolní svět obrazu, který jinak vnější svět zcela vyloučil. Neexistuje žádný okolní prostor, který by mohl posloužit jako návod, existuje pouze bílé plátno. Neutrální obrazový prostor je určován pouze předmětem a je otevřen trojrozměrnému vidění. Na výstavě PODZIM jsou prezentovány věci, které nám připomínají pomíjivost života. Především musíme zmínit zvířecí lebku, memento mori ze 17. století. I motýl, zde spíše mol, je symbolem smrti a pomíjivosti. Rovněž vysušené květiny a roztržený pletený košík se přizpůsobují kontextu této výstavy. Jablko, houska a teniska mohou krásně asociovat podzimní období, studené venkovní prostředí, ale též teplo, které je uvnitř místnosti. Přesto bychom zde marně hledali melancholická nebo barevná díla, která by nám přiblížila náladu či přednosti tohoto ročního období. Všechny obrazy mohou být vnímány i úplně jinak a individuálně. To je přenecháno tomu, kdo si díla prohlíží, jeho vědění a jeho otevřenosti. René Wirths se narodil v roce 1967 ve Waldbrölu. Doposud vystavoval v Německu, Francii, Švýcarsku a v Holandsku, mimo jiné v Kunsthalle v Rotterdamu. Od roku 1970 žije a tvoří v Berlíně.

Erika Költzsch, Zürich